Administrasjonskonsulent

Website Norges Fotballforbund

NFF TRØNDELAG, er direkte underlagt Norges Fotballforbund. Vi organiserer fotballaktivitet i hele Trøndelag fylke, nordre del av Østerdalen, deler av Nordmøre samt søndre del av Nordland fylke. NFF Trøndelag omfatter 220 klubber med 3200 lag og 50000 aktive spillere. Kretsen administrerer omtrent 30000 kamper pr. år.

En av våre dyktige medarbeidere har valgt å fortsette sin jobbkarriere hos våre kolleger i NFF Hordaland, og vi søker derfor etter en ny og effektiv medspiller til vårt lag på Lerkendal Stadion. Administrasjonen i NFF Trøndelag består i dag av 13 ansatte som jobber i to avdelinger – en utviklingsavdeling og en konkurranseavdeling. Vi søker en ny administrasjonskonsulent til vår konkurranseavdeling. Stillingen vil inngå i avdelingen og der utgjøre et team på fem personer i tillegg til daglig leder. Stillingen vil primært ha et ansvarsområde opp mot dommersektoren og i den forbindelse jobbe tett opp mot vår dommerutvikler.

Stillingen søkes å være besatt raskest mulig og senest innen 1. januar 2021. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen har et hovedansvar for dommeroppsett/-tildeling/-forfall og administrativ oppfølging av dommere i forhold til de konkurranser (seriespill, cup, futsal, NM osv.) som forvaltes av NFF Trøndelag. Herunder følger også ansvar for sanksjonssaker, kamprapporter, kampendringer samt bidra med kampoppsett og tilhørende oppgaver.
 •  Bistå dommerutvikler i krets i arbeidet med utviklingen av dommere. Herunder tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter både innenfor dommerkurs, dommersamlinger, fysiske tester av dommere og rangering av dommere.
 •  Planlegging og oppfølging av Norgesmesterskapet for aldersbestemt (gutter/jenter) og senior i samspill med øvrige kretser i region Midt-Norge og NFF sentralt.
 •  Stillingen skal sammen med øvrige ansatte i konkurranseavdelingen spesielt, og ansatte i utviklingsavdelingen forvalte og videreutvikle kretsens totale konkurransetilbud (seriespill, cuper/turneringer, futsal).
 •  Stillingen vil ha et særskilt ansvar for oppfølging av administrasjonens interne IKT-strukturer og kompetanse samt kretsens hjemmeside og sosiale medier i samspill med administrasjonens SoMe-gruppe.
 •  Stillingen har primært et kontorbasert arbeid, men vil i tillegg være operativ ut mot klubbene flere ganger gjennom et driftsår. I disse sammenhenger vil stillingen ha ansvar for å presentere ulike typer informasjon til klubber og dommere.
Kvalifikasjoner
 • Behersker ulike IKT-verktøy på en svært effektiv og god måte inkl. SoMe
 • Evne til å fremstille skriftlige saker på en presis og tydelig måte
 • God kjennskap til dommere som målgruppe og oversikt over klubbene i kretsen
 • Helst bakgrunn som aktiv enten som dommer, spiller, trener, leder
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet og mestrer godt å jobbe under tidspress
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Evne til å bidra til å styrke og utvikle team
 • Evne til god og tydelig kommunikasjon med ulike typer mennesker
 • Evne til å lede forsamlinger, holde presentasjoner og kurs/seminar
Vi tilbyr
 • Et trivelig og profesjonelt arbeidsmiljø på Lerkendal Stadion
 • Involvering og deltagelse på nasjonale utviklingsarenaer
 • Gode personlige og faglige utvikling- og utdanningsmuligheter
 • Fast stilling (100 %) og lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Søknadsfrist: 01.11.2020
Jan-Roar Saltvik
Daglig leder
91139279
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 372.195 aktive medlemmer hvorav 113.036 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1.764 klubber og 28.076 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 110 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2019 var på 943 mill kr.

Vår visjon er “FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap”.

To apply for this job please visit 442000.webcruiter.no.