Daglig leder til Slemmestad idrettsforening (SIF) i Asker

Website Slemmestad idrettsforening

Vi er ute etter en person som kan være med å videreutvikle klubben og hjelpe oss til å bli en sertifisert kvalitetsklubb. Din jobb vil også være som daglig leder i driftsselskapet til Slemmestad idrettspark- Halldrift AS. Som daglig leder får du et overordnet ansvar for å forvalte og utvikle idrettslagets verdier og ressurser på en effektiv måte. Din viktigste oppgave blir å følge planer og daglig drift slik at vi leverer et godt og variert tilbud til våre medlemmer.

Vår nye leder skal være tydelig, samlende og inspirerende ressurs i videreutviklingen av SIF.

Som leder hos oss vil du få en allsidig, hektisk og spennende hverdag. Det er derfor viktig at du er god til å prioritere, og har evne til å engasjere og motivere frivillig innsats.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobb med masse glade mennesker
 • fleksibel arbeidstid. Kveld og helgearbeid må påregnes
 • muligheten til å påvirke en organisasjon i vekst og utvikling
 • deltagelse på relevante kurs og samlinger
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift av SIF og driftsselskapet og kontinuerlig utvikling av SIF
 • Medlemsservice og oppfølging av all aktivitet i idrettslaget, eksempelvis:

-Dugnader

-Dialog og samarbeid med alle klubbens medlemmer, trenere og ledere

-Drift av medlemssystemer

 • Bidra til et positivt engasjement blant idrettslagets medlemmer, frivillige og utvikle et godt tilbud i tråd med etterspørselen i lokalsamfunnet
 • Ansvar for økonomisk drift og utvikling: budsjett og regnskap (ekstern regnskapsførsel)
 • Ansvar for salg og oppfølging av sponsor- og samarbeidsavtaler, søke om tilskudd/støttemidler.
 • Omdømme arbeid og profilering/markedsføring
 • Kontakt med eksterne samarbeidspartnere, kommune, krets og forbund
 • Ansvar for HMS og oppfølging av krav og retningslinjer fra offentlige instanser
 • Rapportere til styret og være en aktiv bidragsyter i styrets arbeid med verdier, strategi og handlingsplaner. Iverksette styrevedtak i klubben.
 • Ansvar for oppdatering av nettsider og sosiale medier
 • Personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning er en fordel, men ikke en forutsetning (eksempelvis innen økonomi/administrasjon, salg/markedsføring, idrett mv.
 • Relevant erfaring kan helt eller delvis kompensere for høyere utdanning.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til idrettens organisering og relevant regelverk
 • Samfunnsengasjert og genuint engasjement for idretten
 • Fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillighet
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gyldig politiattest for stillingen kreves

Personlige egenskaper:

 • Er kunde- og medlemsorientert
 • God til å motivere
 • Er god til å samarbeide og kommunisere
 • Er opptatt av kvalitet og resultater
 • Har en involverende og inkluderende stil
 • Elsker systematikk uten å bli rigid
 • Er initiativ
 • rik og selvstendig, god gjennomføringsevne
 • Er en god relasjonsbygger
 • Er en som kan ta i et tak ved behov

Vi tilbyr en spennende og allsidig stilling med høy grad av fleksibilitet, der stillingens oppgaver i noen grad vil kunne påvirkes av den som blir ansatt. Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle SIF og SIFs idrettspark inn i fremtiden. Din innsats vil bety mye for mange i vårt lokalsamfunn. Arbeidssted: Slemmestad idrettspark.

Vis din interesse for stillingen ved å sende en søknad med CV snarest, senest innen 29.september.  Attester og vitnemål vedlegges søknad, evt sendes pr.post til: Slemmestad idrettsforening, Skolebakken 14, 3470 Slemmestad.

Spørsmål om stillingen

Bjørn Thore Hansen, Styreleder Halldrift AS, 458 82 201
Kristin Auke Kværne, Styreleder SIF, 934 55 366

Om arbeidsgiveren

SIF er en idrettsforening som tilbyr et bredt fritidstilbud til lokalmiljøet og ønsker å bidra til et godt oppvekst- og bomiljø i kommunen. I mer enn 100 år har SIF vært en del av av folks liv i området. Vårt idrettslag er i positiv utvikling med vekst i medlemmer, økt aktivitet og bedre fasiliteter, og søker nå en initiativ rik og engasjert daglig leder til å lede og utvikle idrettslaget mot nye mål. Klubben har ca 650 medlemmer og består av 4 undergrupper: håndball, fotball, innebandy og allidrett.

To apply for this job please visit www.finn.no.