Generalsekretær

Website Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund søker ny generalsekretær. Som generalsekretær i Norges Bowlingforbund vil du få personalansvaret for administrasjon (for tiden 2 personer), samt trenere og evt andre prosjektstillinger. Selv vil du rapportere til Forbundsstyret og ha ansvaret for daglig drift av forbundet. Arbeidsstedet vil være på Idrettens hus, der du vil være en del av et svært spennende miljø med idrettsledere og ansatte fra de fleste særforbund.

Formål og oppgaver til stillingen

Som generalsekretær i Norges Bowlingforbund vil du bl.a. ha ansvar for å:

 • Være Norges Bowlingforbunds ansikt utad ovenfor NIF, idrettspolitiske arenaer, media, forbundets kretser, klubber og deres spillere.
 • Lede administrasjonen og være forbundets daglige leder.
 • Være drivkraft for oppfyllelse av Norges Bowlingforbunds strategiplan, med underliggende handlingsplaner.
 • Videreutvikle dagens tilbud ut mot kretser og klubber, gjennom nytenkning og god service.
 • Administrativt ansvarlig for forbundsstyremøter, herunder saksforberedelser, innkalling, referering og oppfølgning.
 • Drive og ha ansvar for informasjonsarbeid rettet mot klubber, kretser, komiteer, medlemsmasse, media, sponsorer og andre samarbeidspartnere.
 • Holde seg oppdatert med politisk og administrativt arbeid i idrettsnorge og internasjonal bowling, ved aktiv deltagelse og representasjon på/i forum som berører Norges Bowlingforbund.
 • Ha det overordnede ansvaret for økonomisk resultat, budsjettutarbeidelse og kontroll.
 • Lønns- og personalansvar for øvrige ansatte i organisasjonen.

Vektleggende kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • Evne til å lage team-følelse for styre og administrasjon.
 • Gode generelle IT kunnskaper.
 • Erfaring med administrasjon og ledelse.
 • Beherskelse av norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet.
 • Politisk og/eller administrativ erfaring med idrett på nasjonalt nivå.
 • Evne til langsiktig strategisk tekning.

Stillingsart

 • 100% Fast stilling med 6 mnd prøvetid.
 • I stillingen må det påregnes noe reising, samt arbeid på kveld og i helger i forbindelse med styremøter, kurs og andre arrangementer i forbundet eller internasjonale kongresser der forbundet representeres.
 • Frist: 01.12.2020

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:
Halgeir Ludvigsen, President
Mobil: 982 35 734

Om arbeidsgiveren

Norges Bowlingforbund (NBF) har 3.500 medlemmer fordelt på 100 klubber. Forbundet ledes av forbundsstyret, som blir valgt hvert 2. år på forbundstinget. Forbundstinget er forbundets øverste organ og vedtar, lover, budsjetter og handlingsplaner for kommende periode. NBF har som formål å fremme bowlingsporten i Norge på alle nivå.

To apply for this job please visit www.finn.no.