Generalsekretær

Website Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund (NSF) er et særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF). Forbundet har 34 000 medlemmer fordelt på mer enn 500 klubber over hele landet og er organisert med en administrasjon og en medlemsstyrt organisasjon.. Norges Skytterforbunds aktiviteter omfatter både breddeidrett og toppidrett innenfor de fire grenene lerdue, pistol, rifle og viltmål. Les mer på www.skyting.no

Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), International Paralympics Comitee – shooting (IPC), European Shooting Federation (ESC), Fitasc and Compak Sporting (FITASC) og Nordic Shooting Region (NSR).

Vi søker kontakt med motiverte kandidater til en utfordrende lederstilling da nåværende Generalsekretær går over i ny rolle i Skytterforbundet. Stillingen krever at du har et stort engasjement for å bidra til å utvikle både topp og bredde innen Norges Skytterforbund Generalsekretæren er administrasjonens øverste leder og har hovedansvar for den daglige driften av forbundet, i tillegg til å være rådgiver og sekretær for forbundsstyret. Vi tilbyr en spennende lederstilling i et stort særforbund med stort utviklingspotensial og en viktig samfunnsrolle.

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse av forbundets administrasjon som i dag består av 11 dyktige medarbeidere inkludert trenere
 • Ansvarlig for at forbundets visjon og verdier etterleves, og at mål og strategier vedtatt av forbundsstyret og forbundstinget er førende for administrasjonens arbeid
 • Behandle organisasjon- og lovsaker
 • Bidra til å markedsføre skyttersporten både nasjonalt og internasjonalt
 • Kontakt med myndigheter, NIF, andre særforbund og internasjonale samarbeidspartnere
 • Kontakt med klubber, kretser, komiteer og forbundsstyret
 • Forberede saker for styret og følge opp vedtak fattet av styret
 • Lede arbeidet med idrettspolitiske utredninger og høringer
 • Sponsor og marked
 • Presse og media
 • Forvalting, budsjett og økonomistyring

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring, gjerne fra idrett eller andre frivillige, medlemsstyrte organisasjoner
 • Fordel med godt nettverk innen ulike deler av norsk idrett
 • Erfaring fra utvikling og endringsledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både i norsk og engelsk
 • Fordel med erfaring fra markedsføring og sponsorarbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig person med samlende og inkluderende kraft
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Dyktig til å etablere og utnytte nettverk
 • God organisatorisk forståelse, gode samarbeidsevner og lederegenskaper

Norges Skytterforbund tilbyr:
Spennende lederstilling i et større særforbund som er i stor endring og utvikling, og som har en viktig samfunnsrolle. Engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige.
Stillingen er en åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er på Ullevål Stadion, Oslo. Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist 20.09.2020

To apply for this job please visit www.searchhouse.no.