KA dommer- og aktivitetsutvikler

Website NFF Vestfold, Norges Fotballforbund

Har du lyst til å gjøre en forskjell for fotballen i Vestfold? Vi trenger en ny person på laget!
NFF Vestfold er direkte underlagt Norges Fotballforbund (NFF) og organiserer all fotballaktivitet i gamle Vestfold fylke.  NFF Vestfold består av 55 klubber, nær 1050 lag og nesten 15 000 aktive fotballspillere. NFF Vestfold består i dag av syv ansatte og holder til på Release Arena i Sandefjord.

Du blir vår faglige leder for dommerutvikling og vil også arbeide aktivt med aktivitetsutvikling i krets og klubb. Det betyr at stillingen er todelt –  dommerutvikling og aktivitetsutvikling i krets og klubb, dette i tett samarbeid med andre fagstillinger i kretsadministrasjonen. Du blir dessuten en del av et nasjonalt team bestående av fagavdelingen i NFF sentralt på Ullevaal Stadion og kolleger i de øvrige 17 fotballkretsene i Norge.  Stillingen er utfordrende og selvstendig og setter krav til at du kan ditt fotballfag. Du blir en del av et framoverlent og utviklingsorientert team i fotballkretsen i Vestfold. En del av arbeidstiden vil være på kveld og helg.

NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Spesielt kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver dommerutvikler

 • Rekruttering og utvikling av dommere, faddere, veiledere og instruktører
 • Ansvarlig for kurs, fagsamlinger og sosiale møteplasser for overnevnte grupper
 • Bistå klubbene i samarbeid med KA Klubb med særlig fokus på dommerutvikling
 • Sørge for møteplasser for klubbene, med særlig fokus på Dommeransvarligrollen
 • Videreutvikle talenter gjennom utviklingsgrupper
 • Være en aktiv bidragsyter i kretsens samlede utviklingsteam (trener, leder, klubb, dommer, sport)   –
 • Ansvar for informasjons- og holdningsarbeid knyttet til dommerrollen
 • Delta på nasjonale tiltak og samlinger

Arbeidsoppgaver aktivitetsutvikler

 • Ansvarlig for utarbeidelse og formidling av kretsens innsikts og kartleggingsarbeid, særlig ihht rekruttering og frafall
 • Evaluere og revidere aktivitetstilbud (serie og cup) i samarbeid med fagstillingene og politiske organ
 • Iverksette og evaluere nye tilbud i tett dialog med klubber i kretsen
 • Samhandling om operativt arbeid i krets med KA klubb, KA trener, KA Sport i klubb, KA Spiller og andre relevante fagressurser
 • Disponibel og delaktig i nasjonalt prosjektarbeid og fagsamlinger
 • Ulike merkantile forvaltningsoppgaver og praktiske oppgaver på kretskontoret

Kvalifikasjoner

 • Dommerfaglig kompetanse og erfaring
 • Innsikt i fotballens organisering
 • Kjennskap til klubbenes organisering
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert og gode samarbeidsevner
 • Nytenkende og pedagogisk
 • Relasjonsbygger og tillitsskapende
 • Evne til å skape entusiasme og positivitet i dommermiljøet og klubbmiljøet for øvrig

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Dyktige medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (inkl. behandlingsforsikring)
 • Godt samarbeid med fagmiljøet i NFF og i de øvrige kretsene
 • Utviklingsmuligheter og karrierevei i landets største særforbund
 • Fleksibel arbeidstid
Søknadsfrist: 03.04.2023

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 351 784 aktive medlemmer hvorav 108 113 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1 712 klubber og 26 822 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 2 777 dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 120 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2022 var på 1078 mill kr.

Vår visjon er “FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap”.

Kontaktinformasjon

Karin Berg Ørbeck
Daglig leder NFF Vestfold

To apply for this job please visit 442000.webcruiter.no.