KA Spillerutvikling jenter

Website Norges Fotballforbund

NFF TRØNDELAG, er direkte underlagt Norges Fotballforbund. NFF Trøndelag organiserer fotballaktivitet i begge trøndelagsfylkene, nordre del av Østerdalen, deler av Nordmøre samt søndre del av Nordland fylke. NFF Trøndelag omfatter 220 klubber med 3200 lag og 50000 aktive spillere. Kretsen administrerer omtrent 30000 kamper pr.år. NFF Trøndelag har 13 heltidsansatte og er lokalisert på Lerkendal Stadion i Trondheim.

NFF Trøndelag søker en ny og effektiv medspiller til sitt lag. Stillingen inngår som én av to stillinger innenfor spillerutviklingsområdet, stillingen vil ha ansvar for spillerutviklingsaktiviteten både på sone- og kretslagsnivå for jenter. Den andre stillingen, som allerede er besatt, vil ha tilsvarende ansvar for sone- og kretslagsaktiviteten for gutter. Den nye stillingen vil inngå i vår utviklingsavdeling og utgjøre et daglig team på syv personer i tillegg til daglig leder. Stillingen inngår et faglig kollegium på nasjonalt nivå og som ledes av fagansvarlig i NFF. NFF jobber for økt mangfold i fotballorganisasjonen, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

 Søknadsfrist: 25.09.2020
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, administrere og følge opp spillerutviklingsaktiviteten både på sone- og kretslagsnivå for jenter. Dette i tett samspill med KA Spillerutvikling gutter.
 • Ansvarlig for kartlegging og uttak av spillere fra sone- til kretslagsnivå samt videre til nasjonalt nivå
 • Direkte oppfølging av de aller beste jentespillerne i alderen 13-16 år og deres klubbmiljø med tanke på å kvalitetssikre trening- og kamphverdagen.
 • Lede og utvikle trenerapparatet på sone- og kretslagsnivå på jentesiden gjennom egne tiltak samt operativ oppfølging i kretsens soner.
 • I stillingen inngår plan- og strategiarbeid innenfor eget fagområde i samspill med øvrige utviklingsstillinger. Stillingen har et selvstendig ansvar for oppfølging av eget budsjettområde.
 • Det må påregnes betydelig arbeidstid på kveld- og helg da arbeidet må utføres opp mot frivilligleddet i klubbene
Kvalifikasjoner
 • Behersker ulike IKT-verktøy på en effektiv måte inkl. SoMe
 • Ønskelig med trenerutdanning på UEFA B-lisensnivå el. høyere
 • God kjennskap til NFF/NFF Trøndelag og klubbene i kretsen
 • Ønskelig med et godt nettverk blant kretsens klubber
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet og jobber systematisk og strukturert
 • Evner å jobbe godt i utviklingsorienterte team
 • Har evne til en god og tydelig kommunikasjon med ulike mennesker
 • Evner å lede forsamlinger, holde presentasjoner og kurs/seminar
Vi tilbyr
 • Et trivelig og profesjonelt arbeidsmiljø på Lerkendal Stadion
 • Involvering og deltagelse i et lokalt og nasjonalt innovativt utviklingsmiljø
 • Gode faglige utvikling- og utdanningsmuligheter
 • Fast stilling (100 %) og lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsbetingelser

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 372.195 aktive medlemmer hvorav 113.036 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1.764 klubber og 28.076 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 110 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2019 var på 943 mill kr.

Vår visjon er “FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap”.

To apply for this job please visit 442000.webcruiter.no.