Konsulent til organisationsudvikling

Website DGI

Har du organisatorisk tæft og erfaring med frivillighed? Brænder du for at skabe sammenhæng og få det bedst mulige ud af fælles kompetencer på tværs af medlemsforeninger, frivillige og medarbejdere? Har du kendskab til facilitering af processer i en politisk styret organisation?

Så er stillingen som konsulent for organisationsudvikling hos DGI Storstrømmen måske noget for dig.

DGI Storstrømmens organisatoriske fundament bygger på lange traditioner for frivillighed og et stort ønske om at sikre det frivillige engagement i organisationen til gavn og glæde for vores medlemsforeninger.

Vi har en bestyrelse og tre idrætsudvalg, der består af dygtige og engagerede medlemmer. Hertil kommer en mængde arbejdsgrupper, underudvalg og enkeltpersoner. De bidrager alle til at sikre både kvalitet og sammenhængskraft samt den gode relation til vores medlemsforeninger.

Med afsæt i en positiv udvikling i de seneste år, ønsker vi at sætte fokus på, hvordan organisationens samlede gode ressourcer og kompetencer sættes i spil på den mest hensigtsmæssige måde. – Ikke mindst for at sikre de frivilliges trivsel og motivation, og for at kunne tiltrække endnu flere frivillige til DGI.

Ligeledes ønsker vi at blive endnu bedre til at servicere og understøtte vores medlemsforeninger i deres organisatoriske udvikling. Vi vil som organisation gerne blive mere tydelige omkring, hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt. Et særligt fokus vil være på vores medlemmer i skytteforeninger og fodboldklubber.

Vi søger derfor en konsulent, som kan være tovholder på denne udvikling.
 
DGI Storstrømmens egen organisatoriske udvikling
Opgaven består i:

 • At analysere behovets mange facetter – herunder inddrage erfaringer fra andre organisationer samt perspektiver fra frivillige, foreninger og kollegaer i DGI Storstrømmen.
 • At facilitere en inddragende proces med henblik på optimering af den interne organisering af frivillige og samspillet mellem de forskellige organisatoriske enheder i DGI Storstrømmen.
 • I tæt samarbejde med bestyrelsen og direktøren at sikre, at processen fører til en tidssvarende og meningsfuld organisering i DGI Storstrømmen fremadrettet.

 
Udviklingen af samarbejde med udvalgte foreninger – fodbold og skydning
Opgaven består i:

 • I tæt samarbejde med skydeudvalget og kollegaer i DGI Storstrømmen at understøtte foreningsudvikling i vores ca. 45 medlems-skytteforeninger, samt generelt at styrke relationen mellem DGI Storstrømmen og skytteforeningerne.
 • Et særligt ansvar for at analysere behovet hos vores ca. 50 medlemsforeninger inden for fodbold, for at finde ud af, hvordan vi også fremover bedst muligt opfylder deres behov i DGI.
 • Efter behov at understøtte kollegaer i deres foreningsudviklingsarbejde i andre foreninger.

 
Dine faglige kompetencer:
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men måske har du:

 • Erfaring fra en politisk styret organisation, hvor du har arbejdet med frivillige og har stiftet bekendtskab med politisk betjening af udvalg eller bestyrelser.
 • Selv siddet i et frivilligt hverv som politiker i en organisation eller forening af en vis størrelse, hvor du har beskæftiget dig med det strategiske, politiske og organisatoriske felt og udvikling af dette.
 • Erfaring fra en kommune eller andet offentligt hverv, hvor du har været en del af et politisk og/eller organisatorisk rum.
 • Erfaring med facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser.
 • Kendskab til frivilligt foreningsarbejde.

Idrætsfaglig viden inden for skydning eller fodbold er ikke en forudsætning, men erfaring med disse eller andre lignende idrætter kan være en fordel.
 
Dine personlige kompetencer:
Det er vigtigt, at du brænder for frivillighed, fællesskaber, foreningsliv og organisatorisk arbejde. Du har et kæmpe drive og skaber fremdrift og forandring. Samtidig har du respekt for, at dem omkring dig måske ser anderledes på tingene og har andre ideer til, hvordan vi kommer i mål – måske fordi deres erfaring er anderledes end din. Du skal derfor:

 • Ikke være bange for at skabe relationer til folk – at ”gribe røret” og skabe kontakt, være lydhør, inddragende, anerkendende og troværdig. Dine samarbejdsevner er meget afgørende for at lykkes med denne opgave.
 • Kunne arbejde struktureret og med den rette sparring facilitere en proces fra ende til anden.
 • Være fleksibel, da opgaven kan ændre sig undervejs.
 • Være tålmodig, lyttende, løsningsorienteret og god til at motivere og begejstre andre.

 
Om stillingen
Vi tilbyder en toårig stilling på 37 timer med mulighed for forlængelse.

Din dagligdag vil være på kontoret i Præstø, hvor du vil blive en del af et samlet team. Du refererer til direktøren og har dine egne opgaver og målsætning, men arbejder tæt samme med flere forskellige kollegaer i dagligdagen.

Som konsulent må du forvente en del aften og weekendarbejde, vi har fleksible arbejdstider og høj grad af selvstyring, men vægter også fællesskabet på kontoret.

Ansøgningsfrist d.16. december 2020 kl. 12.00. Opstart d. 1. februar 2021 eller efter aftale. Samtaler afholdes d. 18. og 21. december.

For at høre mere om stillingen kontakt direktør Merete Røll Lærke på mrl@dgi.dk,  Skriv evt. gerne dit nummer, så du kan blive ringet op, hvis du har opklarende spørgsmål der ikke kan tages på mail.

Læs mere om DGI Storstrømmen her

To apply for this job please visit dgi.emply.net.