Leder seksjon Toppklubbutvikling – Eliteavdelingen

Website Norges Fotballforbund

Leder for seksjon Toppklubbutvikling skal – med utgangspunkt i NFFs verdiplattform – lede, utvikle og etablere NFFs toppklubbutvikling i tråd med NFFs vedtatte mål og strategier:

NFF har som hovedmål i inneværende strategiperiode å optimalisere mulighetene for at våre beste klubber kan prestere på høyt internasjonalt nivå gjennom gode strukturer, samhandling, kontinuitet og individuell oppfølging.

Seksjon toppklubbutvikling jobber med oppgaver og prosjekter hvis mål er å legge til rette for prestasjonsutvikling og måloppnåelse for toppklubbene, både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv.

Seksjonen skal samhandle tett med landslagene for å sikre internasjonale referanser i arbeidet, og med interesseorganisasjonene Toppfotball Kvinner (TFK) og Norsk Toppfotball (NTF).

Seksjonslederen rapporterer til Elitedirektør.

NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidssted er Ullevaal Stadion, Oslo.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig for NFFs arbeid med toppklubbutvikling, herunder å utvikle en samlet strategi og faglig fundament for toppklubbutvikling i tråd med NFFs og eliteavdelingens vedtatte mål og strategier
 • Administrativt og faglig ansvarlig for seksjonens arbeid, funksjoner og personale, herunder eksterne veiledere og ressurspersoner
 • Legge til rette for teambasert arbeid i seksjonen mht. gjennomføring og videreutvikling av NFFs ulike prosjekter inn mot toppklubbene
 • Inngå i eliteavdelingens ledergruppe og rådgi avdelingsleder i arbeidet med å definere strategi og sette prioriteringer for toppklubbutvikling og lede arbeidet med de strategiske initiativene som vedtas for seksjonen
 • Etablere god kultur og rutiner for samhandling med relevante aktører, både internt og eksternt, herunder andre avdelinger/seksjoner i NFF og interesseforeningene TFK og NTF
 • Sørge for at seksjonen arbeider etter ledende internasjonale standarder og referanser, tilrettelagt for norske forhold og ressurser. Herunder en tett samhandling med landslagene.
Kvalifikasjoner
 • Solid erfaring som leder, trener og veileder innen elitefotball
  Relevant akademisk bakgrunn (helst på masternivå) er en fordel
Personlige egenskaper
 • Evnen til å lede, motivere og bygge, og inngå i, gode team og samarbeidsmiljøer med kompetente kollegaer og veiledere
 • En klartenkt, systematisk og kommunikasjonssterk leder med fokus på lagbygging og det å få det beste ut av folk
 • En tydelig prosessdriver med analytisk og strukturert arbeidsform med god gjennomføringskraft
 • Evne og interesse for virksomhetsutvikling, herunder å kritisk forbedre eksisterende og kreativt etablere nye tiltak for å styrke toppklubbene
 • En troverdig kommunikator som evner å engasjere, skape tillit og samhandle med samarbeidspartnere og interessenter i det mangefasetterte                            landskapet toppfotballen er
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode personalforsikringer og pensjonsordning
 • Behandlingsforsikring
 • Lunsjordning
 • Tilrettelagt for trening
Søknadsfrist: 16.12.2021

Kristine Skuland Nilsen
Administrativ koordinator, 92278948, kristineskuland.nilsen@fotball.no
Lise Klaveness
Elitedirektør, 95178285, lise.klaveness@fotball.no
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 370 316 aktive medlemmer hvorav 112 960 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1.448 klubber og 26.746 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 3.000 dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 118 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2020 var på 915 mill kr.

Vår visjon er “FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap”.

To apply for this job please visit 442000.webcruiter.no.