Projektkoordinator

Website Malbas

Malbas är Malmös största basketklubb med närmare 1000 medlemmar och drygt 100 ledare. I alla våra lag möts barn och unga från hela Malmö. Intresset för att spela basket är stort och vi växer så att det knakar, vår största utmaning är att rekrytera tillräckligt med ledare för att möta den stora efterfrågan. Vårt uppdrag är att våra medlemmar ska kunna utvecklas utifrån sina egna drömmar och potential. Det innebär att vi arbetar med både det sportsliga och sociala. Vi ser oss som en samhällsbyggare som skapar integration på riktigt!

Exempel på arbetsuppgifter:

• Malbas Academy
Malbas Academy är Malbas ledarprogram för unga ledare och vi har en stark önskan om att utveckla vår akademi med fler spår och inriktningar. Du ansvarar för Malbas Academy vilket innebär att du söker finansiering, planerar och genomför aktiviteter och kommunikation, utvärderar och följer upp.

• Ökat barn och ungdomsinflytande
Malbas har beviljats medel för att arbeta med ökat barn och ungdomsinflytande. Satsningen är i uppstartsfas och du har stor möjlighet att påverka innehållet i satsningen och vägen framåt.

• Lovaktiviteter
Malbas genomför årligen ett stort antal lovaktiviteter och ditt ansvar är att planera och söka bidrag för genomförande, rekrytera ledare, säkerställa genomförandet, hantera kommunikationen kopplat till aktiviteterna samt följa upp och återrapportera aktiviteterna.

• Sponsoraktivering
Många av våra partnerskap inkluderar någon form av aktivering, ofta basketaktiviteter. Du arbetar nära Malbas klubbchef och klubbens marknadsgrupp gällande aktivering av partnerskap.

• Koordinera klubbgemensamma försäljningsaktiviteter
Under några års tid har Malbas gjort en årlig gemensam försäljningsaktivitet inför jul då hela klubben säljer Svenska Folkspels produkter. Ditt ansvar är att hantera kontakterna med leverantören, koordinera försäljningsaktiviteter, säkerställa försäljningsplatser, ansvara för att försäljningsmål uppfylls, redovisningar samt kommunikation/marknadsföring.

• Utvecklingsprojekt
Det kan vara allt ifrån en projektidé som legat till sig under en tid till ett helt oskrivet papper så länge det ligger i linje med klubbens strategier och leder oss mot målen.

• Allmänt förekommande arbetsuppgifter på ett föreningskansli
Skriva nyhetsbrev, uppdatera hemsidan, administration, planering och genomförande av evenemang osv.

För att vi ska trivas tillsammans söker vi dig som känner igen dig i detta:

Vi är ett litet kansli (2 heltidsanställda på kansliet, kontorshunden Lexi, 3 hel- eller deltidsanställda tränare och du!) som arbetar nära tillsammans och i allt vi gör försöker vi hitta synergieffekter som optimerar resultatet av våra aktiviteter. Vi söker därför dig som har ett strategiskt tänk med förmåga att se helheten samtidigt som du är en genomförare av stora mått. Eftersom vi är få anställda innebär det att alla hugger i där det behövs och tempot är ofta högt, i Malbasfamiljen hjälps vi åt! Det finns stor kompetens och ideellt engagemang i klubben som du har möjlighet att ta hjälp av i ditt arbete. För att trivas i rollen behöver vara utrustad med tålamod och tycka om att samarbeta. Våra medlemmar och våra drygt 100 ideella ledare är hjärtat i verksamheten – vi finns här för att de ska trivas och känna sig välkomna i Malbasfamiljen. Du tycker att det är spännande att arbeta med människor med olika bakgrund och ålder och har en utpräglad serviceanda.

Malbas har en stabil men begränsad ekonomi och pengarna ska räcka till mycket. Vi ser gärna att du är lite av en trollkonstnär. Du håller dig inom budget och är en fena på att hitta medfinansiering och sponsring till olika aktiviteter.

Vi strävar efter att vara en modern idrottsförening med allt vad det innebär. Målet är att tjänsten till 100% ska finanserias av externa medel och du har själv ett stort ansvar för att finansieringen säkras. Det innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och att skriva professionella ansökningar som du är beredd att leverera på är inget problem för dig. För att hitta finansieringen krävs att du är finurlig och kreativ men gillar att arbeta mot tydliga mål och strategier – allt vi gör ska leda oss framåt mot målen!

Övrigt:

Tjänsten är en 50% allmän visstidsanställning som löper till och med 31 juli 2021 med möjlighet till förlängning. En stor del av arbetet sker kvällstid och helger och kräver flexibilitet. Samtidigt har du stor möjlighet att själv planera och styra ditt arbete och tjänsten kan utan problem kombineras med studier eller annat arbete.

Ansökan:

Om du vill vara en del av Malbasfamiljen och vara med på vår resa mot att bli en av Sveriges modernaste idrottsföreningar är du hjärtligt välkommen att inkomma med din ansökan. Du mailar CV och ett personligt brev till vår klubbchef på katarina@malbas.com så snart som möjligt dock senast den 11 september 2020. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.