Projektledare inom idrott och fritid

Website Uppsala kommun

Vi söker nu en projektledare inom idrott och fritid. Om du vill bidra till folkhälsan och en aktiv fritid för Uppsala kommuns invånare så kan det här vara rollen för dig! Gillar du att växla mellan ett utåtriktat, relationsskapande arbete och ett strategiskt utredningsarbete så tror vi att du kommer att trivas i rollen. 

Du kommer att tillhöra avdelningen för idrott och fritid på Stadsbyggnadsförvaltningen, där du fokuserar på den strategiska idrotts- och fritidsutvecklingen i kommunen ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Den strategiska utvecklingen handlar om att skapa goda förutsättningar för den föreningsorganiserade idrotten likväl som för det spontana idrottsutövandet. En annan viktig del är dessutom att lyfta det breda folkhälsoperspektivet och skapa förutsättningar för en aktiv fritid för Uppsala kommuns invånare!

Ditt uppdrag

I den här rollen som projektledare arbetar du i huvudsak med att utreda och projektleda idrottsföreningars och allmänhetens behov av idrottsanläggningar, ekonomiska bidrag eller annat stöd. Du kommer också att skriva och presentera dessa utredningar på ett objektivt och pedagogiskt sätt för att säkerställa bra underlag för politiska beslut. Eftersom behoven som utreds kan vara både lång- och kortsiktiga kan du som projektledare exempelvis möta idrottsföreningar i både deras akuta behov men också delta i att hitta långsiktigt hållbara och innovativa lösningar tillsammans med föreningarna. Du behöver därför kontinuerligt omvärldsbevaka trender och tendenser inom idrott- och fritidsområdet.

Du samverkar inte bara med föreningar utan även med andra externa och interna samarbetspartners så som olika förbund, privata aktörer inom idrott- och fritidsområdet samt andra kommunala verksamheter. En annan viktig del i rollen som projektledare är att arbeta in idrott- och fritid i tidiga skeden i stadsbyggnadsplaneringen och där bidra med kunskap och information om idrottens behov.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av ett strategiskt arbete, som vi bedömer som relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har arbetat strategiskt inom just en offentlig förvaltning och om du tidigare har genomfört behovsanalyser inom området idrott och folkhälsa. Vi ser positivt på om du dessutom har erfarenhet av att skriva och presentera underlag för politiska beslut. Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal såväl som i skrift och känner dig bekväm med att föredra ärenden muntligt inför exempelvis politisk nämnd. Det kan vara meriterande om du har annan kunskap inom idrott och folkhälsa samt har en förståelse för ideella föreningar och deras villkor.

Du har god ledarskapsförmåga, tänker strategiskt och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du är relationsinriktad och inlyssnande men samtidigt tydlig i din kommunikation och säkerställer att ditt budskap når fram på rätt sätt utifrån din roll och ditt uppdrag. Det är också viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller givna tidsramar.

Upplysningar

Vi planerar att ta del av inkomna ansökningar och bjuda in till intervjuer efter sista ansökningsdatum.

Sista ansökningsdag: 2021-01-17
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Erik Löhman, Enhetschef 018-727 04 80

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan, kontakta: Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03

Fackliga företrädare:
Saco, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen. Här tar vi tillsammans ansvar för helheten i stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland annat tar vi fram kommunens översiktsplan. Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Målet är att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya kommuninvånare och företag vill etablera sig.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

To apply for this job please visit www.uppsala.se.