Seniorrådgiver – Toppklubbutvikling – Eliteavdelingen

Website Norges Fotballforbund

NFF har som hovedmål i inneværende strategiperiode å optimalisere mulighetene for at våre beste klubber kan prestere på høyt internasjonalt nivå gjennom gode strukturer, samhandling, kontinuitet og individuell oppfølging.

Seksjon toppklubbutvikling jobber med oppgaver og prosjekter hvis mål er å legge til rette for prestasjonsutvikling og måloppnåelse for toppklubbene, både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv.

Seksjonen skal samhandle tett med landslagene for å sikre internasjonale referanser i arbeidet, og med interesseorganisasjonene Toppfotball Kvinner (TFK) og Norsk Toppfotball (NTF).

Seksjonslederen rapporterer til seksjonsleder Toppklubbutvikling.

NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidssted er Ullevaal Stadion, Oslo.
Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i utarbeidelsen av seksjonens strategiske og faglige fundament for toppklubbutvikling i tråd med NFFs og eliteavdelingens vedtatte mål og strategier
 • Inngå i seksjonens veilederteam som jobber med gjennomføring og utvikling av NFF sine prosjekter inn mot toppklubbene
 • Samhandle med relevante aktører, både internt og eksternt, herunder andre avdelinger/seksjoner i NFF og interesseforeningene NTF og TFK
 • Holde seg faglig oppdatert på ledende internasjonale standarder og referanser knyttet til organisasjon og ledelse av toppklubber, trenere, spill og spillere
 • Diverse oppgaver innenfor seksjonens øvrige hovedområder
Kvalifikasjoner
 • Evne til å inngå i team og samarbeide med kompetente kollegaer
 • Stor fotballfaglig kompetanse og forståelse for helheten i utvikling av profesjonelle toppklubber, lag og spillere
 • Selvstendig prosessdriver med analytisk og strukturert arbeidsform med god gjennomføringskraft
 • Troverdig kommunikator som evner å engasjere, skape tillit og samhandle med trenere og klubbledere
Personlige egenskaper
 • Svært god kjennskap til norsk fotball
 • Må ha trenererfaring fra norsk eller internasjonal toppfotball
 • Trenerutdannelse på UEFA A eller Pro nivå er en forutsetning
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode personalforsikringer og pensjonsordning
 • Behandlingsforsikring
 • Lunsjordning
 • Tilrettelagt for trening
Søknadsfrist: 16.12.2021

Kristine Skuland Nilsen
Administrativ koordinator, 92278948, kristineskuland.nilsen@fotball.no
Lise Klaveness
Elitedirektør, 95178285, lise.klaveness@fotball.no
NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 370 316 aktive medlemmer hvorav 112 960 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1.448 klubber og 26.746 lag. Organisasjonen har  250 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca 3.000 dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 118 årsverk (faste og engasjerte). NFFs kostnader i 2020 var på 915 mill kr.

Vår visjon er “FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap”.

To apply for this job please visit 442000.webcruiter.no.