Utviklingsansvarlig

Website Norges Vektløfterforbund

Norges Vektløfterforbund (NVF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) med om lag 3600 medlemmer. Gjennom visjonen “En styrket kropp, et styrket sinn” skal NVF fremstå som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur.

NVF er inne i en spennende tid hvor forskning viser at styrketrening er veldig viktig for folkehelsa i alle alderskategorier, samt at det er en generell stigende interesse for styrketrening i samfunnet. Norge har hatt stor utvikling i anlegg og utstyr for vektløfting, i stor grad pga privat utbygging. Dette bør gi en mulighet for å sikre en god vekst og utvikling av norsk vektløfting.

Av den grunn ønsker vektløfterforbundet, som er et «faglig» særforbund innen styrketrening, å «styrke» sin organisasjon for å kunne imøtekomme denne stigende trenden.

Med bakgrunn av dette vil styret opprette en stilling som utviklingsansvarlig. Dette er i første omgang og prosjektstilling i stillingsprosent 60 – 80% i en åremålsperiode på 2 år. For den rette kandidaten kan stillingsprosenten diskuteres, og lykkes vi med prosjektet kan stillingen bli en rask 100% stilling.

Prosjektmål.
· Øke vår generelle medlemsmasse.
· Øke i antall aktive klubber.
· Øke i medlemsmasse med fokus mot funksjonshemma og integrering.
· Øke vår synlighet i sosiale medier og andre medier.
· Videreutvikling, salg og gjennomføring av våre kurs og kompetanse, mellom annet ved å gjennomføre
digitalisering av eksisterende og nye kurs.
· Utarbeide søknader og bli tildelt støtte fra stiftelser basert på de 4 øverste kulepunktene.

Kvalifikasjonskrav.
Søkeren må ha god digital kunnskap og det er en fordel å ha kjennskap til idrettens IT-systemer og organisasjonen for øvrig. Søkeren må ha sertifikat for bil (klasse B). Han / hun bør ha god innsikt i prosesser ifm utlysning og tildeling av øremerkede midler. Søkere med idrettsfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå som inneholder emner som for eksempel idrettens organisering og ledelse oppfordres spesielt til å søke på stillingen.

Søkere må ikke ha inngående kjennskap til vektløfting, men bør ha god kjennskap og forståelse for tildelinger i den organiserte frivillige idretten.

Lønnsvilkår
Stillingen lønnes etter avtale

Generell informasjon
Den som blir ansatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Ettersom stillingen innebærer kontakt med barn og unge må det fremlegges politiattest.

Søknadspapirene merket «Søknad på stilling som« utviklingsansvarlig »sendes på e-post til generalsekretær Arne Grostad: vektlofterforbundet@idrettsmail.no .

Søknadsfrist er 1. desember 2020.

Ytterligere opplysninger kan fås ved kontakt:
President Stian Grimseth tlf 913 60 531 stian@eigedomsutvikling.no
Generalsekretær Arne Grostad tlf 480 42 210 arne.grostad@vektlofting.no

To apply for this job please visit vektlofting.no.