Verksamhetsutvecklare med barnperspektiv

Website Korpen Vallentuna

Om jobbet

Riskful Play och Korpen Vallentuna söker verksamhetsutvecklare med barnperspektiv

Om Riskful Play

Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse genom leklust och nyfikenhet.

Samhället har blivit allt mer överbeskyddande, man glömmer bort när man senast exponerades för scenarion som triggade leklust, nyfikenhet och känslan av risk. Genom att utsättas för risker genom lek utvecklas våra motoriska färdigheter och vår förmåga att hantera risk. Detta stärker oss som individer.

Sedan den 1:a januari 2020 har barnkonventionen vunnit laga kraft i Sverige och vi jobbar specifikt med att tillgodose barnens rättigheter enligt artikel 12: barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet och artikel 31: barnets rätt till lek, vila och fritid.

Riskful Play ska bana väg för nytänkande inom rörelseutveckling och rörelseytor, och dessa metoder ska kunna användas av föreningar, skolor, kommuner och andra delar av samhället som vill förbättra sättet de arbetar med rörelse och motion. Genom utmaningar utvecklas vi!

Tillsammans med barn och unga ska vi ta fram rörelseprogram och rörelseytor samt sprida en hälsosam, aktiv kultur – målsättningen är att göra Vallentuna till Sveriges rörelse- och motorikstad.

Syfte med satsningen

Syftet med projektet är att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet.

Allt detta kommer att sammanfattas som ”Riskful Play”-metoden och spridas nationellt, med Vallentuna kommun som förebild. Metoden ska inspirera andra kommuner, idrottsorganisationer och aktörer inom hälsa, arkitektur och bygg.

Om tjänsten “Verksamhetsutvecklare med barnperspektiv”

Vill du arbeta för att barn och unga ska få sin röst hörd och en mer hälsosam framtid? Då är Riskful Play ett projekt för dig. Som verksamhetsutvecklare har du bland annat i uppgift att tillsammans med projektledare i Riskful Play att utforma rörelseytor och ett rörelseprogram genom dialog med barn och unga.

Du är självständig, motiverad och känner ett ansvar för utvecklingen av ditt eget arbete så väl som hela ditt team. Du är proaktiv med din kommunikation, oavsett om det är bra eller dåliga besked, så att vi tillsammans kan hitta lösningar på utmaningarna framåt. Du har också en bra förmåga att samverka med resten av teamet på Riskful Play.

Tjänsten är på heltid och sträcker sig t o m oktober 2022, då även projektet Riskful Play slutar. Arbetet sker i Vallentuna där vi har kontorsplatser på Vallentuna IP. Dock finns det möjlighet för att jobba hemifrån så länge det sker i samförstånd med projektledaren.

Dina uppdrag som Verksamhetsutvecklare:

 • Skapa ett rörelseprogram utifrån Riskful Plays filosofi som skolor och idrottsföreningar kan använda
 • Driva sommar- och vinteraktiviteter
 • Vara med och utveckla “Riskful Play”-metoden
 • Stötta projektledaren med delprojektledning i de olika delmål som satsningen innefattar
 • Vara ansvarig för slutkonferensen oktober/november 2022
 • Skapa aktiviteter kopplade till metoden och som erbjuds till samverkande
 • Löpande hålla dialog med projektledaren och planera framåt
 • Dialog med barn och unga, forma deras tankar och idéer till verklighet
 • Kunna forma rörelsemoduler i samråd med skolor, barn/unga

Kvalifikationer:

 • Någon form av utbildning inom idrott, pedagogik, barn- eller ungdomskultur.
 • Erfarenheter av att driva projekt självständigt
 • Kunskaper och erfarenheter inom grafisk formgivning är ett stort plus

Egenskaper som vi söker i dig idag:

 • Målinriktad, driven av att leverera och driva igenom idéer
 • Samarbetsvillig, kunna engagera och motivera andra
 • Enkel och tydlig kommunikation
 • Förmåga att se möjligheter och våga bryta ny mark
 • Hantera resan från idé, till koncept och paketering med införsäljning
 • Vara orienterad och ha goda relationer i idrottslivet
 • God analytisk förmåga, lätt att se helheter i komplexa sammanhang och strategiskt synsätt
 • Självständig och strukturerad i ditt arbetssätt

Anställningsgrad: 100 %

Anställningsform: Projekt, 2 år (fram t o m 31 oktober 2022)

Sista ansökningsdag: 15 november 2020 (urval och intervjuer kommer ske löpande)

Start: Från 1 november 2020 eller enligt överenskommelse

Arbetsplats: Vallentuna, flexibel arbetsplats

Sök jobbet

Ange referens Riskful Play i din ansökan

Ansök via mejl

Mejla din ansökan till

To apply for this job please visit www.riskfulplay.se.