Vil du lede Sola Turn sin satsing med over 1500 medlemmer?

Website Sola Turn

Er du sporty nok til å bli DAGLIG LEDER i Sola Turn?

Du trenger ikke beherske araber-flikkflakk, men må ha personlige egenskaper, kompetanse og lyst til å bidra til bygging og profesjonalisering av klubbens organisasjon, i tillegg må du trives med å ta vare på og utvikle mennesker på alle plan; kollegaer, trenere, frivillige og ikke minst medlemmene. Turn er lagidrett og du blir en del av et sterkt team.

Sola Turn er klubben som våger – og nå trenger vi en ny daglig leder som vil våge sammen med oss. Med mer enn 1500 medlemmer, regionens flotteste turnanlegg og ny hall under planlegging, går vi en fantastisk spennende fremtid i møte.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt på mail: leder@solaturn.no.
Alle søkere vil bli videreformidlet til styreleder i Sola Turn for vurdering og evt. intervjuprosess.

Er vi en god match? Da hører vi mer enn gjerne fra deg!

Om arbeidsgiveren

Sola IL Turn, daglig forkortet til Sola Turn, ble stiftet 1. januar 1995 ved oppløsningen av Sola Idrettslag. Sola Idrettslag ble stiftet i 1934. Sola Turns formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sola Turn er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets og medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Sola Turn hører hjemme i Sola Kommune og er medlem av Sola Idrettsråd. Sola Turn er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.Sola Turn har mer enn 1500 medlemmer, regionens flotteste turnanlegg og ny hall under planlegging.

To apply for this job please visit www.finn.no.