Vad är Fan Relationship Management?

Bruce Lee: “Adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own.”

Om du inspireras av andra och gör liknande så gäller Bruce Lees citat. Detta är väldigt passande i detta inläggets ämne. Fast det är inte alla som tänker på att det är okej att ta samma koncept som någon annan skapat. Gör som Bruce Lee, anpassa dig och ta det som passar i din kontext.


StockholmOpen MalmöTriathlon EuropeanCup SportJobb Sportidealisten Idrottsvetare
Missade du förra veckans inlägg? Ingen fara, du hittar det här: Fyra tips till sportjobbet

CRM i sportens värld

Jag har läst en studie om CRM, alltså Customer Relationship Management, där man studerat detta inom sportens värld, närmare bestämt inom fotbollen. CRM kan förklaras på många sätt och jag väljer att kalla det för ett hanteringssystem av dina kundrelationer.

CRM i fotbollsindustrin

Artikeln heter From CRM to FRM: Applying CRM in the football industry och det intressanta som fångade min uppmärksamhet var att de undersökte hur engelska fotbollsklubbar från Premier league (högsta divisionen) till League Two (fjärde divisionen) uppfattade och hanterade CRM.
Det som tidigare sagts om CRM inom sport är att det ofta varit något man inte fokuserat på, då man ofta litat på att fans är annorlunda än kunder och är mer lojala än kunder. Fast, under de senaste åren har det blivit mer och mer viktigt med relationsskapande hanteringar med kunder och fans. Bättre upplevelser och engagemang kan i dag erbjudas om du vet mer om vilka fansen faktiskt är.

Lösningen till tomma arenor

Detta perspektiv blir mer viktigt för sportklubbar som inte fyller upp sina arenor. Dock så kanske inte alla har råd med det främsta CRM-systemet, men Albion FC som ingår i studien med hjälp av en fallstudie, hade fixat ett nytt IT-system med fokus på CRM. Däremot hade klubben inte integrerat det i hela organisationen och tillämpat det på rätt sätt. De hade förlitat sig på den “självklara” lojaliteten hos fansen med mer segmenterade grupper i generella mallar, som kanske består av endast tre idealtyper. Detta innebär att de marknadsför till människor enligt tre målgrupper. Dock är det många olika mäniskor som kan besöka en fotbollsarena. De saknade en mer fullständig förståelse vilka deras fans faktiskt är.

Från CRM till FRM

Författarna i studien tar upp att med sportens unika egenskaper kontra vanliga företag, bör sportklubbar eftersträva CRM, fast kalla det FRM istället, vilket är Fan Relationship Management. Det de kunde se här var att även med ett simpelt CRM-system bör sportklubbar integrera hela organisationen för att optimera sitt FRM. Studien såg att alla avdelningar i sportklubben bör integreras för att förstå sina fans. De borde involvera både IT- som marknad- och kommunikationsavdelningarna för att förstå vilka fans som kommer på matcherna. Dessutom för att förstå till vilken nivå fansen är lojala och även kunna lyssna till deras olika behov, på så sätt kan sportklubbar kommunicera effektivt och transparent till sina fans.
img_5208

Sportidealistens lärdomar

Avslutningsvis, vad är Fan Relationship Management? Enligt studien “From CRM to FRM: Applying CRM in the football industry” studeras engelska fotbollsklubbar angående hur de arbetar med sina relationer med fansen. Inom företagsvärlden är det känt att jobba med olika it-system för att hela företaget ska ha koll på sina kunders relationer med företaget. Detta har sedan studerats ur ett fansperspektiv. Fans anses mer lojala och har tidigare tagits för givet att de kommer på alla matcher. Däremot står många arenor tomma och genom att applicera FRM inom idrotten anses sportklubbar kunna lära känna sina fans bättre. Således kan de i slutändan kommunicera med rätt budskap till sina fans trots att de lockas av olika matcher och intressen.
Så ta med er följande tre saker om du inte hinner läsa studien:

  • Genom att involvera större delen av organisationen kan både personen som säljer biljetter i shopen, till den som sköter sociala medier, veta vad som gäller.
  • Fansen kan få en känsla av en service och klubb i mästarklass.
  • Fans måste bli behandlade som kunder, fast bli erkända som fans. Detta enkla erkännandet är extremt viktigt och en databasmarknadsföring kan användas för att ge rätt officiella status för de lojala fansen som varit med under en lång tid.

Här hittar du artikeln.

Hoppas att du finner detta givande och på återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

Har du testat detta? Har du ett eget förslag? Kommentera i kommentarsfältet under artikeln.


Om du gillar detta eller vill veta mera så är följande inlägg på liknande tema:

Så äger du svensk sportindustri
Sex tips till en god stämning
Mer än fotboll

På återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

1 thought on “Vad är Fan Relationship Management?”

Comments are closed.